Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286556

OBCHODNÉ MENO: KANDA Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25837/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prietržka 152, Názov obce: Prietržka, PSČ: 908 49 

IČO: 45 640 246

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. fotografické služby

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. kuriérske služby

6. maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania ososby v chránemom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

7. počítačové služby

8. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

17. prenájom hnuteľných vecí

18. reklamné a marketingové služby

19. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

20. vydavateľská činnosť

21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kanda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 18820/47, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 24.12.1989, Deň vzniku funkcie: 08.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodenému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kanda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 18820/47, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 24.12.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1