Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286552

OBCHODNÉ MENO: GTX Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34313/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 237/31, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 

IČO: 36 832 405

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

6. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

8. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

9. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

10. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

11. aranžérska a dekoratérska činnosť

12. výroba a predaj zemín, substrátov a kompostov

13. lektorská a školiaca činnosť v oblasti záhradná a krajinná architektúra v rozsahu voľnej živnosti

14. návrhy, realizácia a údržba závlahových systémov a techniky do malých vodných nádrží

15. aranžovanie a údržba interiérov a exteriérov kvetinovou úpravou

16. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti

17. realizácia záhradníckych a sadovníckych prác (výsadba, kosenie, okopávanie a pod.)

18. zakladanie, úprava a údržba okrasnej zelene

19. návrhy záhradníckych a sadovníckych diel pomocou výpočtovej techniky so súhlasom autora

20. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Šušol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.08.1982, Deň vzniku funkcie: 13.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Šušol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.08.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z GardenArchitex s.r.o. na GTX Slovakia s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1