Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286549

OBCHODNÉ MENO: DNB Steel s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46384/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baka 62, Názov obce: Baka, PSČ: 930 04 

IČO: 52 945 308

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

4. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Vedenie účtovníctva

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dávid Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohovce 95, Názov obce: Rohovce, PSČ: 930  30 , Dátum narodenia: 25.10.1991, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baka 62, Názov obce: Baka, PSČ: 930 04 , Dátum narodenia: 07.12.1990, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohovce 95, Názov obce: Rohovce, PSČ: 930  30 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baka 62, Názov obce: Baka, PSČ: 930 04 , Dátum narodenia: 07.12.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1