Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286543

OBCHODNÉ MENO: Artellis, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37183/T

SÍDLO:  Názov obce: Dojč 118, PSČ: 906 02 

IČO: 50 197 479

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

6. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. Reklamné a marketingové služby

8. Administratívne služby

9. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

10. Textilná výroba

11. Odevná výroba

12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

13. Výroba bižutérie a suvenírov

14. Výroba hračiek a hier

15. Výroba sviečok a tieniacej techniky

16. Vedenie účtovníctva

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Služby požičovní

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Elena Danková, Bydlisko: Názov obce: Dojč 69, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 20.03.1981, Deň vzniku funkcie: 26.02.2016

Meno a priezvisko: Ivan Miča, Bydlisko: Názov obce: Dojč 69, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 03.04.1968, Deň vzniku funkcie: 26.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov navonok samostatne a v plnom rozsahu. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Elena Danková, Bydlisko: Názov obce: Dojč 69, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 20.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ivan Miča, Bydlisko: Názov obce: Dojč 69, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 03.04.1968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1