Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286542

OBCHODNÉ MENO: Aqua Natural, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3214/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korzo Bélu Bartóka 18, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 31 441 793

DEŇ ZÁPISU: 03.09.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť,

2. výroba priemyselného, spotrebného tovaru a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

6. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

7. Prevádzkovanie výdajne stravy

8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kulcsár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 25.09.1956, Deň vzniku funkcie: 03.09.1993

 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kulcsár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 25.09.1956

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Meno a priezvisko: Beáta Kulcsárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.11.1958

Výška vkladu: 4 893,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 893,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Physical and Body Relax Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zechmeister utca 9. I. em. 4., Názov obce: Győr, PSČ: 9021 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 08-09-032148

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kulcsár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 25.09.1956

Výška vkladu: 2 430 000,000000 EUR (Nehnuteľnosť), Rozsah splatenia: 2 430 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 441 286,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 441 286,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice napísanej notárkou JUDr.Adrianou Bogiovou dňa 29.7.1993 NZ 271/93 podľa zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10469

2. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 09.01.1997 do notárskej zápisnice č. N 140/96, Nz 1/97. Zmena obchodného mena a sídla z: K.I.H., spol. s r.o. Jantárová 151 Dunajská Streda na: Nemocnica Šamorín, spol. s r.o.

3. Zmena zakladateľskej listiny N 255/02.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1