Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286546

OBCHODNÉ MENO: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11528/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 19, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 232 700

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vodoinštalatérstvo

2. prenájom, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovateľská činnosť

5. výroba tepla, rozvod tepla

6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

7. organizovanie kurzov, školení a seminárov

8. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Hubinský, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Anny 26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 02.10.1962, Deň vzniku funkcie: 10.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ, pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Piešťany, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 3, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , IČO 00 612 031

Výška vkladu: 2 243 412,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 243 412,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dott. Andrej Klapica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 6327/31, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 03.08.1977, Deň vzniku funkcie: 10.06.2019

Meno a priezvisko: PaedDr. Ing. František Glos, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 1655/14, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 27.11.1951, Deň vzniku funkcie: 10.06.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Kromholc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4662/24, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 13.07.1978, Deň vzniku funkcie: 10.06.2019

Meno a priezvisko: PhDr. Martin Cifra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 2859/119, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 15.11.1970, Deň vzniku funkcie: 10.06.2019

Meno a priezvisko: Jarmila Miškovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4752/42, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 16.05.1965, Deň vzniku funkcie: 10.06.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 243 412,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 243 412,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.06.1999 do notárskej zápisnice N 211/99, Nz 210/99 podľa slovenského práva.

2. Notárskou zápisnicou N 364/99, Nz 367/99 spísanou 29.10.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení bola zmenená zakladateľská listina.

3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 111/99 zo dňa 11.06.1999.

4. Zmena zakladateľskej listiny v úplnom znení ako dodatok č. 1, spísaný vo forme notárskej zápisnice N 300/2003, Nz 42579/2003, zo dňa 30.05.2003. Zmena stanov schválená na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.5.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1