Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R286536

OBCHODNÉ MENO: MEDIKERT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52775/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodská 373/38, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 55 000 258

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Helena Kertészová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna 1118/89, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 10.04.1951, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Helena Kertészová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna 1118/89, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 10.04.1951

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1