Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286653

OBCHODNÉ MENO: Zaťko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15354/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 902 , Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 341 754

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. predaj na trhových miestach v roszahu voľných živností

5. podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárstva

6. výskum a vývoj v oblasti technických vied

7. opravy pracovných strojov

8. opravy motorových vozidiel

9. montáž mechanických zariadení a pracovných strojov

10. vedenie účtovníctva

11. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

12. prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu

13. prenájom strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

14. mantáž sadrokartónu

15. kancelárske a administratívne služby

16. reklamná a propagačná činnosť

17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

18. zemné, výkopové, demolačné, búracie a prípravné práce pre stavbu

19. maliarske, natieračské a sklenárske práce

20. prenájom vodných dopravných prostriedkov

21. prenájom pozemných dopravných prostriedkov

22. prenájom stavebných zariadení

23. Prenájom nehnuteľností spojený v poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhlinie 1153/9, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 02.07.1956, Deň vzniku funkcie: 21.01.2005

Meno a priezvisko: Roman Blažek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 975/6, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 02.01.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu svoj podpis. Iba v nižšie uvedených prípadoch koná výlučne a samostatne konateľ Ing. Ján Zaťko: - nákup a predaj nehnuteľností za cenu nad 6 640,- Eur - poskytovanie alebo prevzatie pôžičiek a úverov nad 6 640,- Eur - uzavretie zmlúv s predmetom plnenia nad 16 000,- Eur Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pohlinie 1153/9, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 02.07.1956

Výška vkladu: 5 758,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 758,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Blažek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 975/6, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 02.01.1976

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 508,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 508,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1