Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286647

OBCHODNÉ MENO: UNOMED HOLDING s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1308/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 2211, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 34 149 155

DEŇ ZÁPISU: 28.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - prenájom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Barbora Šedíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Mlyniskám 457/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 17.10.1989, Deň vzniku funkcie: 08.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Havier, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Mlyniskám 457/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 21.01.1964

Výška vkladu: 87 135,000000 EUR, Rozsah splatenia: 87 135,000000 EUR

Meno a priezvisko: Hans Holzer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Florian- BerndlGasse 48, Názov obce: Wien, PSČ: A-1220 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 16.05.1947

Výška vkladu: 87 135,000000 EUR, Rozsah splatenia: 87 135,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   174 270,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   174 270,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.09.1996 pod č. Nz 18/96, Nz 182/96 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7296

2. Zmluva o prevode obchodného poddielu zo dňa 21.2.1997

3. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonával jediný spoločník, dňa 18.12.2000 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 9.1.2001) a Dodatok č. 1/2001 k zakladateľskej listine.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1