Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286648

OBCHODNÉ MENO: VALBEL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37538/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 618/29, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 

IČO: 52 144 186

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Peter Gaher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Benedikta 213/21, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 18.07.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Peter Gaher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Benedikta 213/21, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 18.07.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1