Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286645

OBCHODNÉ MENO: TRN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40898/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuchyňa 137, Názov obce: Tuchyňa, PSČ: 018 55 

IČO: 53 370 457

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpečny´m odpadom

6. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovany´m hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

7. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinsky´ch činností

8. Poskytovanie služieb ry´chleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Prevádzkovanie vy´dajne stravy

10. Poskytovanie obslužny´ch služieb pri kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatiach

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľsky´ch, organizačny´ch a ekonomicky´ch poradcov

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Organizovanie športovy´ch, kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatí

15. Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu

16. Vy´roba a hutnícke spracovanie kovov

17. Úprava nerastov, doby´vanie rašeliny a bahna a ich úprava

18. Vy´roba vy´robkov z gumy a vy´robkov z plastov

19. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Sťahovacie služby

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Prenájom nehnuteľností spojeny´ s poskytovaním iny´ch než základny´ch služieb spojeny´ch s prenájmom

24. Prenájom hnuteľny´ch vecí

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

26. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

27. Faktoring a forfaiting

28. Finančny´ lízing

29. Administratívne služby

30. Poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaj

31. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovy´m spracovaním údajov

32. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Mikula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuchyňa 137, Názov obce: Tuchyňa, PSČ: 018 55 , Dátum narodenia: 21.04.1963, Deň vzniku funkcie: 12.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Mikula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuchyňa 137, Názov obce: Tuchyňa, PSČ: 018 55 , Dátum narodenia: 21.04.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1