Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286642

OBCHODNÉ MENO: ROMIDENT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22437/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 445/9, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 

IČO: 45 281 742

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v zdravotníckom povolaní a v študijnom odbore zubný lekár v špecializačnom odbore stomatológia

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Mišiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 445/9, Názov obce: Partizánske - Veľké Bielice, PSČ: 958 04 , Dátum narodenia: 11.01.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a tak, že ku napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a sídlu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Mišiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 445/9, Názov obce: Partizánske - Veľké Bielice, PSČ: 958 04 , Dátum narodenia: 11.01.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1