Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286644

OBCHODNÉ MENO: TATRA GOLD spol.s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30174/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Továrenská 422, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 

IČO: 31 431 135

DEŇ ZÁPISU: 10.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu so strojmi

2. - veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami

3. - ubytovacie služby pre účely turistiky

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

6. - kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

7. - výroba plastov v primárnej podobe

8. - výroba výrobkov z plastov

9. administratívne služby

10. vedenie účtovníctva

11. poskytovanie služieb informátora

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozefína Koleková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Visolaje 69, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 22.12.1970, Deň vzniku funkcie: 20.10.2014

Meno a priezvisko: Ing. Ján Balušík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1630/9, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 14.04.1981, Deň vzniku funkcie: 20.10.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozefína Koleková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Visolaje 69, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 22.12.1970

Výška vkladu: 62 445,000000 EUR, Rozsah splatenia: 62 445,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Balušík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1630/9, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 14.04.1981

Výška vkladu: 15 917,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 917,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Lachký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 1547, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 08.12.1983

Výška vkladu: 15 917,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 917,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Gabriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudnianská 1062/47, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , Dátum narodenia: 22.10.1975

Výška vkladu: 15 917,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 917,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radoslav Bingold, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Visolaje 69, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 16.01.1990

Výška vkladu: 12 244,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 244,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   122 440,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   122 440,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva je uzavretá dňa 30.9.1992, živnostenský list bol vydaný Obv.úradom v Nitre dňa 6.11.1992 pod č.: Žo 6286/92. Stary spis: S.r.o. 3836

2. Dodatok č. 1 zo dňa 24.02.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 3836

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 23.06.1995.

4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 14.11.1997.

5. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom .4 zo dňa 10.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1