Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286637

OBCHODNÉ MENO: NEW WAVE SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17025/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 379, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 361 721

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,

6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

7. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,

8. vedenie účtovníctva,

9. prieskum trhu,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

12. požičiavanie motorových vozidiel,

13. nákup a predaj motorových vozidiel,

14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

15. organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

16. prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky,

17. upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 124, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.06.1966, Deň vzniku funkcie: 29.06.2006

Meno a priezvisko: Dušan Materna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zalomená 97, Názov obce: Jenišov, PSČ: 36001 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.10.1972, Deň vzniku funkcie: 29.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HOLOUBEK ENERGO, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodičkova 682/20, Názov obce: Praha 1, Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 25640011

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu, zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: speeza, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1