Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286632

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Viera Munková, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18443/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 130, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 

IČO: 36 852 678

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

4. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

5. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

6. služby súvisiace s databázami

7. spracovanie údajov

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

9. organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov

10. organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností

11. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

12. prednášková a lektorská činnosť v rozsahu voľných živností

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. poradenstvo a príprava projektov v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov a grantov v rozsahu voľných živností

15. vedenie účtovníctva

16. opatrovateľská služba mimo právny rámec socilánych služieb

17. poskytovanie celodennej starostlivosti o dieťa

18. prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v zdravotníckom povolaní a v študijnom odbore lekár v špecializovanom odbore pediatria a v odbore dorastové lekárstvo

19. poskytovanie výkonu odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore pediatria a v odbore dorastové lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Viera Munková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 130, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 30.10.1955, Deň vzniku funkcie: 08.11.2007

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Munk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 130, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 13.04.1980, Deň vzniku funkcie: 08.11.2007

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Munk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 130, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 27.01.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Viera Munková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 130, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 30.10.1955

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1