Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286639

OBCHODNÉ MENO: PEDE Car s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30534/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nosice 73, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 47 648 104

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. počítačové služby

7. administratívne služby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. vedenie účtovníctva

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

13. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Faktoring a forfaiting

16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného v ozidla

18. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

19. služby súvisiace so skrášľovaním tela

20. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Denis Podšivka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nosice 73, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 31.10.1995, Deň vzniku funkcie: 22.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Denis Podšivka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nosice 73, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 31.10.1995

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1