Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286640

OBCHODNÉ MENO: Pekná záhrada, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22762/R

SÍDLO:  Názov obce: Bolešov 1038, PSČ: 018 53 

IČO: 45 424 748

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. čistiace a upratovacie služby

8. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie

9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. spracovanie konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Rácová, Bydlisko: Názov obce: Bolešov 43, PSČ: 018 53 , Dátum narodenia: 18.12.1981, Deň vzniku funkcie: 17.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Rác, Bydlisko: Názov obce: Bolešov 43, PSČ: 018 53 , Dátum narodenia: 20.09.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1