Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286638

OBCHODNÉ MENO: One s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39183/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Kráľa 1105/31, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 52 764 001

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Informačná činnosť

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Verejné obstarávanie

7. Služby požičovní

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

19. Poskytovanie služieb osobného charakteru

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

24. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Mrština, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 1105/31, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 26.04.1982, Deň vzniku funkcie: 09.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Mrština, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 1105/31, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 26.04.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1