Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286631

OBCHODNÉ MENO: MMTools s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36995/R

SÍDLO:  Názov obce: Červený Kameň 207, PSČ: 018 56 

IČO: 51 913 593

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nástrojárstvo

2. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Textilná výroba

13. Odevná výroba

14. Spracovanie kože

15. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

16. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

17. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Majerech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 185, Názov obce: Slavnica, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 16.12.1980, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Majerech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 185, Názov obce: Slavnica, PSČ: 018 54 , Dátum narodenia: 16.12.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1