Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286627

OBCHODNÉ MENO: M-Group Family s. r. o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40709/R

SÍDLO:  Názov obce: Slatina nad Bebravou 118, PSČ: 956 53 

IČO: 53 301 498

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. administratívne služby

7. čistiace a upratovacie služby

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. prevádzkovanie výdajne stravy

11. výroba potravinárskych výrobkov

12. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marianna Florenzan Liranzo, Bydlisko: Názov obce: Slatina nad Bebravou 118, PSČ: 956 53 , Dátum narodenia: 26.12.1986, Deň vzniku funkcie: 29.09.2020

Meno a priezvisko: Manuel Florenzan Liranzo, Bydlisko: Názov obce: Slatina nad Bebravou 118, PSČ: 956 53 , Dátum narodenia: 01.09.1988, Deň vzniku funkcie: 29.09.2020

Meno a priezvisko: Bc. Marta Žuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 299, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 13.09.1962, Deň vzniku funkcie: 29.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach spoločnosti samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Marta Žuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 299, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 13.09.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1