Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286626

OBCHODNÉ MENO: MARPEX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2486/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športovcov 672, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 31 596 681

DEŇ ZÁPISU: 13.12.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. - výroba, montáž, oprava, údržba elektrických strojov, prístrojov

3. - výroba, montáž, oprava, údržba počítačov a zariadení na spracovanie dát

4. - veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov

5. - maloobchod mimo predajne mimo koncesovaných živností a drahých kovov

6. - sprostredkovanie obchodu

7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

15. projektová a konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva

16. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

17. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marian Osúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 4365/5, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 14.07.1960, Deň vzniku funkcie: 13.12.1993

Meno a priezvisko: Margita Osúchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 4365/5, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 28.01.1962, Deň vzniku funkcie: 01.05.2004

Meno a priezvisko: Ing. Marián Osúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4340/10, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 11.04.1981, Deň vzniku funkcie: 16.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Osúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 4365/5, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 14.07.1960

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 216/93, zo dňa 6.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. Spoločník dňa 18.03.1996 rozhodol o zmene zakladateľskej listiny Dodatkom č. 1 vo forme notárskej zápisnice č. NZ 77/96. Stary spis: S.r.o. 4441

3. Dodatok č. 2 zakladateľskej listiny spísaný formou notárskej zápisnice č. N 186/98, NZ 159/98 zo dňa 21.4.1998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1