Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286624

OBCHODNÉ MENO: LIGNO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34855/R

SÍDLO:  Názov obce: Domaniža 372, PSČ: 018 16 

IČO: 50 909 118

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo

2. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. prenájom hnuteľných vecí

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Kardoš, Bydlisko: Názov obce: Domaniža 372, PSČ: 018 16 , Dátum narodenia: 31.08.1982, Deň vzniku funkcie: 10.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Kardoš, Bydlisko: Názov obce: Domaniža 372, PSČ: 018 16 , Dátum narodenia: 31.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1