Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286619

OBCHODNÉ MENO: KARS-EE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33050/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prílohy 698/86, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26 

IČO: 47 955 490

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov

6. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených elektrických zariadení

12. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

13. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

15. Výkon činnosti energetického audítora

16. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Londák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinícka 14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 10.04.1962, Deň vzniku funkcie: 31.03.2016

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Závodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedinská ulica 4424/105, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 06.04.1961, Deň vzniku funkcie: 15.11.2021

Meno a priezvisko: Karol Plott, Bydlisko: Názov obce: Dojč 475, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 16.03.1974, Deň vzniku funkcie: 15.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Londák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinícka 14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 10.04.1962

Výška vkladu: 1 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Závodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedinská ulica 4424/105, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 06.04.1961

Výška vkladu: 1 600,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 600,000000 EUR

Meno a priezvisko: Karol Plott, Bydlisko: Názov obce: Dojč 475, PSČ: 906 02 , Dátum narodenia: 16.03.1974

Výška vkladu: 1 600,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 600,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1