Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286615

OBCHODNÉ MENO: Jarovit s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35127/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavová 12/11, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 

IČO: 50 994 662

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. výroba potravinárskych výrobkov

3. výroba bižutérie a suvenírov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Oršula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavová 12/11, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , Dátum narodenia: 07.11.1978, Deň vzniku funkcie: 09.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Oršula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavová 12/11, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , Dátum narodenia: 07.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1