Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286617

OBCHODNÉ MENO: JUNIPEX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1688/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 886/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 31 441 882

DEŇ ZÁPISU: 06.09.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

2. Vedenie účtovníctva

3. Administratívne služby

4. Spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

11. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

12. osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí

13. demontáž rozvodov a armatúr

14. vytváranie autorských diel žurnalistického alebo informatívneho žánru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Roman Kramár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 886/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 25.06.1964, Deň vzniku funkcie: 08.02.2002

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Kramárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 886/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 01.03.1965, Deň vzniku funkcie: 01.08.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Krajčovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 886/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 20.03.1996, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Roman Kramár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lidická 886/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 25.06.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.5.1993 v zmysle §58 a § 105 a nasl. Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. Podľa prehlásenia správcu vkladu spoločníci zložili svoje vklady v celosti. Stary spis: S.r.o. 10483

2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.11.2001 schválilo rozdelenie a prevod obchodných podielov (zmluvy o bezodplatnom prevode obchodných podielov). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.12.2001 schválilo zmenu spoloč. zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2002 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu a prerokovalo odstúpenie konateľky spoločnosti (zmluvy o prevode častí obchodného podielu). Valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1