Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286613

OBCHODNÉ MENO: HUMA AutoGroup, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16864/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska cesta 109/10, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 

IČO: 36 616 460

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. maloobchod s jedno a dvojstopovými motorovými vozidlami

4. veľkoobchod s jedno a dvojstopovými motorovými vozidlami

5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

6. prekladateľské a tlmočnícke služby

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

9. maliarske a natieračské práce

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

11. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

12. prenájom motorových vozidiel

13. výroba obuvi mimo ortopedickej obuvi

14. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony

15. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu

16. čistiace a upratovacie práce

17. vedenie účtovníctva, administratívne práce vrátane kopírovacích služieb

18. úschova písomností nearchívnej povahy

19. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

20. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

21. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

22. Sprostredkovateľská činnosť o oblasti služieb, výroby

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

24. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel - elektrických častí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Humaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1004/31, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 30.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2006

Meno a priezvisko: Ivana Humajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 1004/31, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 02.12.1982, Deň vzniku funkcie: 19.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Humaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 1004/31, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 30.03.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1