Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286612

OBCHODNÉ MENO: HMP - Sport Managment, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17666/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 783, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 36 755 869

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb

4. reklamná a propagačná činnosť

5. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

7. poradenská činnosť v oblasti športu

8. administratívne práce

9. prevádzkovovanie zariadení slúžiacich na reganeráciu a rekondíciu

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. spracovanie údajov

12. prenájom hnuteľných vecí

13. realizácia amatérskej a profesionálnej športovej činnosti v oblasti futbalu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Holeščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. A. Bazovského 1178/21, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 04.05.1979, Deň vzniku funkcie: 22.03.2007

Meno a priezvisko: Pavol Holeščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri Vody II 1511/46, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 04.12.1986, Deň vzniku funkcie: 22.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Holeščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. A. Bazovského 1178/21, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , Dátum narodenia: 04.05.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Holeščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri Vody II 1511/46, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 04.12.1986

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1