Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286614

OBCHODNÉ MENO: Invest-auto, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19174/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska cesta 503/60, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 

IČO: 36 687 979

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby ním viazané, spojený so zabezpečovaním služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní a streliva

7. prenájom motorových vozidiel

8. sprostredkovanie dopravy

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. administratívne práce

11. upratovacie práce

12. vydavateľská činnosť

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. vnútroštátna nákladná cestná doprava

15. prenájom nehnuteľností

16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Gerbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šimonovianska 1277/36, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 20.12.1954, Deň vzniku funkcie: 18.10.2006

Meno a priezvisko: Radim Gerbel, Bydlisko: Názov obce: Malé Kršteňany 178, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 06.09.1976, Deň vzniku funkcie: 18.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Gerbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šimonovianska 1277/36, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 20.12.1954

Výška vkladu: 4 020,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 020,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 19.12.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930.

Meno a priezvisko: Radim Gerbel, Bydlisko: Názov obce: Malé Kršteňany 178, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 06.09.1976

Výška vkladu: 2 680,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 680,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 19.12.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1