Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286609

OBCHODNÉ MENO: FIMER Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39389/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 1995, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 52 826 783

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

4. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. reklamná a marketingová činnosť, prieskum trhu a verejnej mienky

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Plšek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 1700/13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 22.06.1972, Deň vzniku funkcie: 29.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Ak má spoločnosť jediného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FIMER S.P.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Tortona 25, Názov obce: Miláno, PSČ: 20144 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 09286180154

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MARICI The Netherlands B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): George Hintzenweg 81, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3068AX , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 76092615

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1