Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286608

OBCHODNÉ MENO: EVOTS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17316/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10/335-1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 709 638

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony

2. organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo

3. búracie a demolačné práce bez použitia trhavín

4. zemné a výkopové práce

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi

10. výroba výrobkov z betónu a stavebného odpadu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Januščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velvarská 31, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 19.05.1967, Deň vzniku funkcie: 10.03.2010

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Rexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 24/12, Názov obce: Nedožery - Brezany, PSČ: 972 12 , Dátum narodenia: 25.09.1960, Deň vzniku funkcie: 10.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HPB, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 005 622

Výška vkladu: 12 448,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 448,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 448,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 448,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1