Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286610

OBCHODNÉ MENO: fingold ALFA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30721/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Omšenie 716, Názov obce: Omšenie, PSČ: 914 43 

IČO: 47 613 475

DEŇ ZÁPISU: 08.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.

5. Administratívne služby.

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

7. Počítačové služby.

8. Reklamné a marketingové služby.

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

11. Vydavateľská činnosť.

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

15. Prenájom hnuteľných vecí.

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Prieskum trhu a verejnej mienky

21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

23. Zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov

24. Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň

25. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

26. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

27. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

28. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

29. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

30. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Karel Kubiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Omšenie 716, Názov obce: Omšenie, PSČ: 914 43 , Dátum narodenia: 27.09.1980, Deň vzniku funkcie: 25.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karel Kubiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Omšenie 716, Názov obce: Omšenie, PSČ: 914 43 , Dátum narodenia: 27.09.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1