Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286596

OBCHODNÉ MENO: BIOLANDIA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22076/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považany 249, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 

IČO: 35 956 950

DEŇ ZÁPISU: 30.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovanie služieb a obchodov s priemyselným a spotrebným tovarom v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. poľnohospodárska prvovýroba,

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Jambor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 22.07.1973, Deň vzniku funkcie: 24.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Jambor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 48, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 22.07.1973

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.05.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.7.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z ONYO Energy s.r.o. na nové BIOLANDIA s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1