Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286597

OBCHODNÉ MENO: BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27575/R

SÍDLO:  Názov obce: Horovce 106, PSČ: 020 62 

IČO: 46 897 399

DEŇ ZÁPISU: 22.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba alternatívneho paliva

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. sprostredkovanie dopravy

4. skladovanie

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prenájom hnuteľných vecí

9. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti strojárenstva

10. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. upratovacie a čistiace práce

13. leasing spojený s financovaním

14. prípravné práce k realizácii stavieb

15. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkových inštalovaným výkonom do 1MW vrátane

16. výroba tepla, rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mišík, Bydlisko: Názov obce: Bohunice 39, PSČ: 018 52 , Dátum narodenia: 11.11.1953, Deň vzniku funkcie: 22.01.2013

Meno a priezvisko: Juraj Cíbik, Bydlisko: Názov obce: Horovce 105, PSČ: 020 62 , Dátum narodenia: 12.07.1979, Deň vzniku funkcie: 22.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BIOTEC, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 17, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 45 387 818

Výška vkladu:  164 070,000000 EUR, Rozsah splatenia:  164 070,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000205I/CORP/2013 podpísanej dňa 25.07.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BIOTEC, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do OR.

Obchodné meno/názov: TatraCom-Ferro, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II 70/1, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 31 595 014

Výška vkladu:  508 390,000000 EUR, Rozsah splatenia:  508 390,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000205H/CORP/2013 podpísanej dňa 25.07.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka TatraCom-Ferro, s.r.o. Záložné právo vzniká dňom zápisu do OR.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   672 460,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   672 460,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1