Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286595

OBCHODNÉ MENO: BASEKO, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10484/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 830/107, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 36 016 748

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva

2. - maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov

3. - maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností mimo drahých kovov

4. - veľkoobchod v rámci voľných živností mimo drahých kovov

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných živností mimo drahých kovov

6. - sprostredkovanie obchodu

7. - reklamné činnosti

8. montáž, nastavenie, servis hydraulických systémov, prvkov, agregátov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Beata Šátková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 126/4, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 16.07.1970, Deň vzniku funkcie: 30.12.1996

Meno a priezvisko: Igor Bartošík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1636/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 25.09.1976, Deň vzniku funkcie: 30.09.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Šátková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 126/4, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 16.07.1970

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Igor Bartošík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1636/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 25.09.1976

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.11.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č.l k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa l4.3.l998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1