Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286599

OBCHODNÉ MENO: BK PARKET, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10593/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 23, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 298 859

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - pilčícke práce a impregnácia dreva

2. - výroba drevených výrobkov v rozsahu voľných živností

3. - výroba parkiet

4. - výroba a predaj ovocných a zeleninových štiav

5. - maloobchod v rozsahu voľných živností

6. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Fico, Bydlisko: Názov obce: Hrušovany 2, PSČ: 956 13 , Dátum narodenia: 08.12.1997, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. František Sabol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautická 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 11.12.1966

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Špacír, Bydlisko: Názov obce: Opatovce nad Nitrou 274, PSČ: 972 02 , Dátum narodenia: 16.07.1964

Výška vkladu: 1 330,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 330,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Roman Götzl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámok a okolie 1774/3, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 22.01.1970

Výška vkladu: 4 570,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 570,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1997 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Zmena spoločenskej zmluvy č. 2 vo forme notárskej zápisnice N 137/98, NZ 141/98 zo dňa 26.06.1998.

4. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 42/2000, Nz 41/2000 zo dňa 12.4.2000 a vo forme notárskej zápisnice N 48/2000 , Nz 47/2000 zo dňa 28.4.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1