Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286601

OBCHODNÉ MENO: D & P, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15170/R

SÍDLO:  Názov obce: Drietoma 391, PSČ: 913 03 

IČO: 36 340 162

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. reklamná, inzertná, propagačná činnosť a marketing

6. prenájom motorových vozidiel

7. prenájom priemyselného tovaru

8. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

9. organizovanie kurzov a školení

10. organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí

11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich zábave

12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

13. vydavateľská činnosť

14. výroba, rozmnožovanie, nahrávanie a prenájom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom autora

15. pílenie, hoblovanie a impregnovanie dreva

16. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

17. výroba drevených obalov

18. výroba kovových konštrukcií a ich častí

19. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

20. spracovanie a povrchová úprava kovov

21. zváračské práce

22. mechanické úpravy v rozsahu voľných živností

23. výroba strojov a zariadení na všeobecné účely v rozsahu voľných živností

24. výroba strojov a zariadení na využitie mechanickej energie

25. výroba elektronických súčiastok a zariadení

26. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

27. baliaca činnosť

28. nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo v oblasti hardware, pamäťových médií, riadiacich systémov a elektroniky

29. poskytovanie webstránok

30. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

31. maloobchod s výpočtovou technikou

32. upratovacie práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Filo, Bydlisko: Názov obce: Drietoma 391, PSČ: 913 03 , Dátum narodenia: 06.06.1981, Deň vzniku funkcie: 27.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Filo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drietoma 391, Názov obce: Drietoma, PSČ: 913 03 , Dátum narodenia: 06.06.1981

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1