Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286594

OBCHODNÉ MENO: Balta Mechanik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37281/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pred poľom 374/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 47 957 956

DEŇ ZÁPISU: 21.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Administratívne služby

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tahir Balta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pred poľom 374/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978, Deň vzniku funkcie: 13.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tahir Balta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pred poľom 374/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1