Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286589

OBCHODNÉ MENO: AIRPROJEKT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 510/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 6, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 34 116 087

DEŇ ZÁPISU: 16.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod a maloobchod/

2. - inžinierska činnosť

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb (vykurovacie a klimatizačné zariadenia)

5. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov

7. vedenie účtovníctva

8. kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Hajas, Bydlisko: Názov obce: Dolné Srnie 419, PSČ: 916 41 , Dátum narodenia: 25.01.1962, Deň vzniku funkcie: 16.02.1995

Meno a priezvisko: Ing. Ján Pavlík, Bydlisko: Názov obce: Nová Ves nad Váhom 182, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 05.06.1956, Deň vzniku funkcie: 16.02.1995

Meno a priezvisko: Božena Reháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 2091/1, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Dátum narodenia: 29.02.1952, Deň vzniku funkcie: 16.02.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Hajas, Bydlisko: Názov obce: Dolné Srnie 419, PSČ: 916 41 , Dátum narodenia: 25.01.1962

Výška vkladu: 2 213,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 213,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Pavlík, Bydlisko: Názov obce: Nová Ves nad Váhom 182, PSČ: 916 31 , Dátum narodenia: 05.06.1956

Výška vkladu: 2 214,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 214,000000 EUR

Meno a priezvisko: Božena Reháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 2091/1, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Dátum narodenia: 29.02.1952

Výška vkladu: 2 213,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 213,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.01.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2948

2. Valné zhromaždenie dňa 22.05.1998 prijalo dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1