Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R286590

OBCHODNÉ MENO: ALES a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10001/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2050, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 293 440

DEŇ ZÁPISU: 29.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum, výroba a projektovanie automatizovaných systémov pre dopravu a priemysel

2. - činnosť v oblasti informatiky, informačných systémov z oblasti výpočtovej techniky, sústreďovania dát, vytvárania databáz

3. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, programovania a výpočtovej techniky

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

6. - vývoj, výroba, montáž, opravy a úpravy rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rádionavigačných prístrojov, rádiových prístrojov na diaľkové ovládanie

7. - projektová a konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva

8. - srojárenská výroba v rozsahu remeselnej živnosti

9. - zámočnícka výroba

10. - výroba kovového nábytku

11. nákup a predaj bezpečnostnej techniky - rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rádionavigačných a rádiových prístrojov na diaľkové riadenie /s výnimkou vojenskej techniky/

12. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov

13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

15. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb

16. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

18. prevádzkovanie posilovne a sauny

19. montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti

20. obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR

21. podávanie jedál a nápojov v stravovacom zariadení spoločnosti /bez prípravy/

22. ubytovanie v ubytovacom zariadení spoločnosti /bez pohostinskej činnosti/

23. výskum, vývoj a poskytovanie aplikačných programov a programového vybavenia

24. vedenie účtovníctva

25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Katarína Galajdová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 6571/66, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 26.04.1976, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Hamaj, Bydlisko: Názov obce: Dolná Súča 957, PSČ: 913 32 , Dátum narodenia: 20.12.1977, Deň vzniku funkcie: 14.07.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Kovářová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkov, Jagellonská 1473/27, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.07.1973, Deň vzniku funkcie: 25.04.2018

Meno a priezvisko: Ing. Martin Terkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šimonovianska 67, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 10.10.1973, Deň vzniku funkcie: 11.01.2019

Meno a priezvisko: Ing. Anton Demko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumnie 188/36, Názov obce: Nižná Hutka, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 03.12.1967, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ICZ Holding a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hřebenech II, Nusle 1718/10, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 09702652

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.12.1996 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. jednorázovo §§ 172,175 a prijatím stanov.

2. Riadne valné zhromaždenie dňa 29.9.1997 (notárska zápisnica N 232/97, Nz 192/97 zo dňa 29.9.1997) schválilo zmenu Stanov a.s. - (úplné znenie Stanov a.s. zo dňa 29.9.1997). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.6.1999 (notárska zápisnica N 145/99, Nz 111/99 zo dňa 28.6.1999) schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie Stanov a.s. zo dňa 28.6.1999) a zmeny v orgánoch a.s.

3. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.11.2001 schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 184/02, NZ 175/02 zo dňa 23.5.2002) schválilo zmenu stanov.

4. Valné zhromaždenie dňa 28.10.2002 (notárska zápisnica N 353/02, NZ 333/02 zo dňa 28.10.2002) schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.

5. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2003 schválilo zmenu člena dozornej rady, rozšírenie predmetu činnosti a zmenu Stanov a.s. prijatím ich úplného nového znenia.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.10.2003 (notárska zápisnica N 259/2003, NZ 90187/2003 zo dňa 9.10.2003 v znení opravného dodatku spísaného dňa 1.12.2003 - N 313/2003, NZ 112656/2003) rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a v dozornej rade a.s. a schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.

7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.01.2004 (notárska zápisnica N 14/2004, Nz 3604/2004 zo dňa 16.01.2004) schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1