Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R286582

OBCHODNÉ MENO: Janka Bečárová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44380/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 29, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 

IČO: 55 025 471

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

3. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Bečárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 6689/29, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 01.04.1983, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Bečárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 6689/29, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 01.04.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1