Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286772

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Neofyt spol. s r.o., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 10424/L

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudina 493, Názov obce: Rudina, PSČ: 023 31 

IČO: 47 843 578

DEŇ ZÁPISU: 30.07.2014

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Hrušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1179/24, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 21.03.1984, Deň vzniku funkcie: 30.07.2014

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky vo všetkých veciach na území Slovenskej republiky koná štatutárny orgán vedúci organizačnej zložky, a to samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Neofyt spol. s r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 442, Názov obce: Stříbrná Skalice, PSČ: 281 67 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register vedený mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: Oddiel C, Vložka 116666

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Behenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Lesíku 654, Názov obce: Jílové u Prahy, PSČ: 25401 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.06.1970, Deň vzniku funkcie: 12.04.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenej alebo napísanej obchodnej firme spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena a funkcie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1