Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286778

OBCHODNÉ MENO: ZEMPRAVA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59982/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasenovská 438, Názov obce: Oravská Lesná, PSČ: 029 57 

IČO: 47 374 543

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Reklamné a marketingové služby

12. Prieskum trhu a verejnej mienky

13. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

14. Tesárstvo

15. Nákladná cestná doprava

16. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladislav Václav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasenovská 438, Názov obce: Oravská Lesná, PSČ: 029 57 , Dátum narodenia: 17.02.1981, Deň vzniku funkcie: 05.09.2013

Meno a priezvisko: Pavol Hujčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkamenné 42/11, Názov obce: Zákamenné, PSČ: 029 56 , Dátum narodenia: 05.07.1985, Deň vzniku funkcie: 08.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Vladislav Václav koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ Pavol Hujčák koná v mene spoločnosti vždy spolu s konateľom Vladislavom Václavom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladislav Václav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasenovská 438, Názov obce: Oravská Lesná, PSČ: 029 57 , Dátum narodenia: 17.02.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1