Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286775

OBCHODNÉ MENO: STAVIS-ST s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65267/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1234/15, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

IČO: 50 194 208

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických plynových zariadení

2. výkon činnosti stavbyvedúceho

3. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štaffen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvety 282/30, Názov obce: Žilina-Bánová, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 13.02.1965, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štaffen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvety 282/30, Názov obce: Žilina-Bánová, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 13.02.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1