Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286773

OBCHODNÉ MENO: PRONAHT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69981/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aleja Slobody 2245/7, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 51 689 006

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

13. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Filip Pilátik, Bydlisko: Názov obce: Veličná 4, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 23.11.1995, Deň vzniku funkcie: 27.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná za spoločnosť konateľ samostatne a neobmedzene. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Pilátik, Bydlisko: Názov obce: Veličná 4, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 23.11.1995

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Hančiak, Bydlisko: Názov obce: Párnica 111, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 24.08.1985

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1