Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286768

OBCHODNÉ MENO: MARÍNA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1518/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budiš , Názov obce: Dubové, PSČ: 038 23 

IČO: 31 595 511

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba elektriny - malé vodné elektrárne

2. prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. výroba nápojov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslav Fidrik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 507/1, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 17.12.1954, Deň vzniku funkcie: 19.12.2005

Meno a priezvisko: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 07.01.1958, Deň vzniku funkcie: 01.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Konateľ vykonáva podpisovanie za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojej funkcii a svojmu menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Liehovarnícka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 35 880 821

Výška vkladu: 2 310,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 310,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ST. NICOLAUS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 1. mája 113, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 28 , IČO 31 563 066

Výška vkladu: 2 380,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 380,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Jaroslav Fidrik, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 507/1, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , IČO 36 432 920

Výška vkladu: 2 310,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 310,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: NAD REALITY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 79, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 47 234 946

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4337

3. Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy v adrese spoločníka.

4. Valné zhromaždenie dňa 27.6.1996 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.

5. Na zasadnutí valného zhromaždena konanom dňa 21.5.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

6. Na zasadnutí valného zhromaždenia bo schválený dodatok č. 5.

7. Na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.

8. Valné zhromaždenie spoločnosti MARÍNA s.r.o. dňa 22.12.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti MARÍNA s.r.o. so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 31 595 511 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NAD REALITY, s.r.o., so sídlom Kollárova 79, 036 01 Martin, IČO: 47 234 946 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti NAD REALITY, s.r.o. na obchodnú spoločnosť MARÍNA s.r.o. Obchodná spoločnosť MARÍNA s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NAD REALITY, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1