Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286764

OBCHODNÉ MENO: HOREVSAN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53861/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Rovné 412, Názov obce: Veľké Rovné, PSČ: 013 62 

IČO: 45 916 268

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. spracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie drevárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

5. prenájom hnuteľných vecí

6. sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu

7. sprostredkovanie činnosti v oblasti služieb

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Janka Kopáčová, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 3366/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 800 00 , Dátum narodenia: 08.04.1959, Deň vzniku funkcie: 08.12.2010

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Jandzík, Bydlisko: Názov obce: Veľké Rovné 507, PSČ: 013 62 , Dátum narodenia: 21.04.1965, Deň vzniku funkcie: 08.12.2010

Meno a priezvisko: Pavel Juranka, Bydlisko: Názov obce: Veľké Rovné 574, PSČ: 013 62 , Dátum narodenia: 08.07.1948, Deň vzniku funkcie: 08.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne, minimálne dvaja.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Združenie vlastníkov súkromných lesov Veľké Rovné - LUC HOREVSIE, Sídlo: Názov obce: Veľké Rovné 507, PSČ: 013 62 , IČO 42 214 441

Výška vkladu: 6 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1