Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286763

OBCHODNÉ MENO: Hlavajova s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57360/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstené 120, Názov obce: Trstené, PSČ: 032 21 

IČO: 46 818 421

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. organizovanie kurzov, školení a seminárov

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mária Hlavajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstené 120, Názov obce: Trstené, PSČ: 032 21 , Dátum narodenia: 23.02.1971, Deň vzniku funkcie: 14.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať sanmostatne. Ak je menovaných viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok a podpisovať samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, označenie svojej funkcie a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Hlavajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstené 120, Názov obce: Trstené, PSČ: 032 21 , Dátum narodenia: 23.02.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1