Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286766

OBCHODNÉ MENO: Lesoslužby Harvelka, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66097/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1654, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 

IČO: 50 418 378

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Hluška, Rázusova 1654/30, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 14.09.1965, Deň vzniku funkcie: 27.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, a to každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Hluška, Rázusova 1654/30, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 14.09.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1