Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286765

OBCHODNÉ MENO: KALORIM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66853/L

SÍDLO:  Názov obce: Nesluša 759, PSČ: 023 41 

IČO: 50 625 781

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

12. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

15. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: 5.1.6 vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo

16. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

17. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Skokan, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 759, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 24.10.1990, Deň vzniku funkcie: 22.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Skokan, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 759, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 24.10.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Galovičová, Bydlisko: Názov obce: Nesluša 759, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 16.01.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1