Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286752

OBCHODNÉ MENO: BYTY MARTIN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70622/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 40/29, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 51 883 694

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kráľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2819/29B, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 24.04.1958, Deň vzniku funkcie: 11.08.2018

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Haluška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2820/29C, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 21.05.1956, Deň vzniku funkcie: 11.08.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodie 126, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 14.12.1986, Deň vzniku funkcie: 11.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú minimálne dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kráľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2819/29B, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 24.04.1958

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na základe Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 122/ZZ/2019 zo dňa 16.07.2019 na obchodný podiel Ing. Jozef Kráľ.

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Haluška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 2820/29C, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 21.05.1956

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na základe Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č. 123/ZZ/2019 zo dňa 16.07.2019 na obchodný podiel Ing. Dušan Haluška.

Obchodné meno/názov: LEJS s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká cesta 940, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , IČO 52 285 472

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na základe Záložnej zmluvy k obchodnému podielu č.124/ZZ/2019 zo dňa 16.07.2019 na obchodný podiel LEJS s. r. o.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1